Bestelformulier

Het is mogelijk de CD of afzonderlijke nummers rechtstreeks te bestellen.
De bestelde artikelen worden u toegezonden wanneer we het bedrag dat wordt genoemd achter het artikel hebben ontvangen. Maak het juiste bedrag over op rekeningnummer 43.96.78.072 t.n.v. A.N.W. van Rijsbergen te Amsterdam.
Na de ontvangst van het bedrag zullen de artikelen u zo spoedig mogelijk toegestuurd worden.
Het adres dat u invult dient het adres te zijn van de rekeninghouder. Indien de CD naar een ander adres gestuurd moet worden, kunt u dat kenbaar maken in het vakje "opmerkingen".

Controleert u alstublieft of uw email adres correct gespeld is!

(prijzen in Euro's, bij de CD is dit inclusief €1,99 verzendkosten)

*


*


*


*


*


*


*


*